Global Family

Global Family

Vedä Henkeä -seurakunta on mukana kansainvälisessä Global Familyssä (Global Family = Maailmanlaajuinen perhe). Global Famliy on verkosto, johon kuuluu joukko erilaisia seurakuntia. Yhteistä jokaiselle seurakunnalle usko paikallisen seurakunnan mahdollisuuksiin, uskomme siihen, että on tärkeää kasvattaa ja varustaa seuraavan sukupolven johtajia ja me uskomme vahvasti siihen, että oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden tulisi olla ohjaavia tekijöitä seurakuntien työssä.

Global Family on ryhmä ihmisiä ja seurakuntia, joilla on halu tehdä työtä ympäri maailmaa ja jotka ymmärtävät, että verkostoitumalla me voimme saavuttaa sellaisia alueita, joihin me emme koskaan muuten pääsisi tutustumaan. Global Familyyn kuuluu tällä hetkellä seurakuntia seitsemästä eri maasta, viidellä eri mantereella.

Global Familyn perusideaan kuuluu ennenkaikkea ystävyys ja erilaisten näkyjen, vahvuuksien ja toimintatapojen kunnioittaminen. Me emme vertaile seurakuntiemme kokoa tai työmuotojemme määrää, vaan haluamme viettää aikaa ystävien seurassa ja toisen onnistumisesta nauttien.

Lue lisää shakaba.net (englanniksi).